นางทัศนียา  รัตนเศรษฐ


จังหวัดนครราชสีมา เขต 7
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 143
 • ชื่อ-สกุล :
  นางทัศนียา  รัตนเศรษฐ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 กันยายน 2497
 • การศึกษา :
   - การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  347/2 ซอยมิตรอนันต์ ถนนเทิดดำริ
  แขวงดุสิต เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1878 9999
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - พ.ศ. 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา
   - พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา
   - พ.ศ. 2562 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later