นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครราชสีมา เขต 6
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 456
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 เมษายน 2527
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Arts (Merit) LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY ประเทศสหราชอาณาจักร
   - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • สถานที่ติดต่อ :
  88 หมู่ที่ 16
  ต. ประทาย อ. ประทาย
  จ. นครราชสีมา 30180
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1346 8888
  e-Mail : atirat_2t@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รับราชการ กรมการปกครอง ปลัดอำเภอ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2554
   - ปลัดอำเภอ จ.นครราชสีมา
   - ปลัดอำเภอ จ.จันทบุรี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later