นายโกศล  ปัทมะ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครราชสีมา เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 035
 • ชื่อ-สกุล :
  นายโกศล  ปัทมะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 มกราคม 2510
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  2/1-2 ถนนเทศบาล 12
  ต. บัวใหญ่ อ. บัวใหญ่
  จ. นครราชสีมา 30120
  โทรศัพท์ : 044 913 699
  โทรสาร : 044 913 699
  e-Mail : kosolpt1@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554
   - รองประธานกรรมาธิการสามัญประจำสภา ในคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later