นายโกศล  ปัทมะ


จังหวัดนครราชสีมา เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 035
 • ชื่อ-สกุล :
  นายโกศล  ปัทมะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 มกราคม 2510
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  9/232 ริเวอร์ไรน์ เพลส 4 ชั้น 19 ถนนพิบูลสงคราม
  ต. สวนใหญ่ อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1840 5870
  e-Mail : kpli2629@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later