นายทวิรัฐ  รัตนเศรษฐ


จังหวัดนครราชสีมา เขต 4
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 137
 • ชื่อ-สกุล :
  นายทวิรัฐ  รัตนเศรษฐ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 กันยายน 2531
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Public Administration NATIONAL UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  8 ซอยโนนสูง-มิตรภาพ ถนนมิตรภาพ
  ต. โนนสูง อ. โนนสูง
  จ. นครราชสีมา 30160
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later