นายทวิรัฐ  รัตนเศรษฐ


จังหวัดนครราชสีมา เขต 4
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายทวิรัฐ  รัตนเศรษฐ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 กันยายน 2531
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Public Administration National University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  347/2 ซอยมิตรอนันต์ ถนนเทอดดำริ
  แขวงดุสิต เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9664 2222
  e-Mail : kt.ratansate@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later