นายวัชรพล  โตมรศักดิ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครราชสีมา เขต 2
พรรคชาติพัฒนากล้า
 • เลขประจำตัวสมาชิก 316
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวัชรพล  โตมรศักดิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 พฤษภาคม 2505
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถานที่ติดต่อ :
  111 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านสะแกกรัง
  ต. พลกรัง อ. เมืองนครราชสีมา
  จ. นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1760 1550
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later