นายเกษม  ศุภรานนท์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครราชสีมา เขต 1
พรรคเศรษฐกิจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 028
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเกษม  ศุภรานนท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 มิถุนายน 2498
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถานที่ติดต่อ :
  292 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรมาตุคลา
  ต. หัวทะเล อ. เมืองนครราชสีมา
  จ. นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์ : 044 255 234
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการครู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนสุขานารี และโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later