นายเกษม  ศุภรานนท์


จังหวัดนครราชสีมา เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเกษม  ศุภรานนท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 มิถุนายน 2498
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   - วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
 • สถานที่ติดต่อ :
  1383 หมู่ที่ 4
  ต. หนองจะบก อ. เมืองนครราชสีมา
  จ. นครราชสีมา 30000
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later