นายชวลิต  วิชยสุทธิ์


จังหวัดนครพนม เขต 4
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 086
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชวลิต  วิชยสุทธิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 เมษายน 2495
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๑๔/๕ ถนนเทศาประดิษฐ์
  ต. หนองแสง อ. เมืองนครพนม
  จ. นครพนม ๔๘๐๐๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1261 3190
  e-Mail : chavalit_2495@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later