นายไพจิต  ศรีวรขาน

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครพนม เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 258
 • ชื่อ-สกุล :
  นายไพจิต  ศรีวรขาน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 พฤษภาคม 2490
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - การศึกษาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สถานที่ติดต่อ :
  67 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านธาตุพนม
  ต. ธาตุพนม อ. ธาตุพนม
  จ. นครพนม 48110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1380 4698
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later