นางมนพร  เจริญศรี


จังหวัดนครพนม เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นางมนพร  เจริญศรี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 พฤศจิกายน 2508
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  22/13 หมู่บ้านพิมพ์ศิริ
  ต. ในเมือง อ. เมืองนครพนม
  จ. นครพนม 48000
  โทรศัพท์ : 0 8173 9656
  e-Mail : manapron@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later