นางมนพร  เจริญศรี

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครพนม เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 278
 • ชื่อ-สกุล :
  นางมนพร  เจริญศรี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 พฤศจิกายน 2508
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
 • สถานที่ติดต่อ :
  22/16 หมู่บ้านพิมพ์ศิริ ถนนนครพนม-ธาตุพนม
  ต. ในเมือง อ. เมืองนครพนม
  จ. นครพนม 48000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1739 6565
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later