นายศุภชัย  โพธิ์สุ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครพนม เขต 1
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 368
 • ชื่อ-สกุล :
  นายศุภชัย  โพธิ์สุ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 มกราคม 2501
 • การศึกษา :
   - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  474 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านปากอูน ซอยเทศบาล 18 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว
  ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม
  จ. นครพนม 48150
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2544, 2548, 2550 และ 2562
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later