นายปฐมพงศ์  สูญจันทร์


จังหวัดนครปฐม เขต 4
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 202
 • ชื่อ-สกุล :
  นายปฐมพงศ์  สูญจันทร์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 มกราคม 2510
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๙๙ หมู่ที่ ๑
  ต. วัดละมุด อ. นครชัยศรี
  จ. นครปฐม ๗๓๑๒๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1486 9999
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีต สจ.
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later