นายปฐมพงศ์  สูญจันทร์


จังหวัดนครปฐม เขต 4
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 201
 • ชื่อ-สกุล :
  นายปฐมพงศ์  สูญจันทร์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 มกราคม 2510
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  99 หมู่ที่ 1
  ต. วัดละมุด อ. นครชัยศรี
  จ. นครปฐม 73120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1486 9999, 08 1813 5555
  e-Mail : pathompong.soonjan@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later