นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา


จังหวัดนครปฐม เขต 3
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 425
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 กันยายน 2531
 • การศึกษา :
   - ดุริยางคศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  36/5 หมู่ที่ 3
  ต. สามง่าม อ. ดอนตูม
  จ. นครปฐม 73150
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 2545 6515
  e-Mail : suttawan.mp@futureforwardparty.org
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later