นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา


จังหวัดนครปฐม เขต 3
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 425
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 กันยายน 2531
 • การศึกษา :
   - ดุริยางคศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  22 ซอยเพชรเกษม 47/2 ถนนเพชรเกษม
  แขวงบางแค เขตบางแค
  กรุงเทพมหานคร 10160
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later