พันโท สินธพ  แก้วพิจิตร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครปฐม เขต 1
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 415
 • ชื่อ-สกุล :
  พันโท สินธพ  แก้วพิจิตร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 มิถุนายน 2514
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับ 2 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - Master of Science THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Doctor of Philosophy GEORGE MASON UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  143/5 ซอยราชวิถี ซอย 13 ถนนราชวิถี
  ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม
  จ. นครปฐม 73000
  โทรศัพท์ : 034 255 422
  โทรสาร : 034 250 255
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later