นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดตาก เขต 3
พรรคเศรษฐกิจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 265
 • ชื่อ-สกุล :
  นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 ธันวาคม 2516
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  23 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านบ้านแม่จะเราสองแคว
  ต. แม่จะเรา อ. แม่ระมาด
  จ. ตาก 63140
  e-Mail : pakpoom.sj@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later