นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดตาก เขต 2
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 093
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 กรกฎาคม 2502
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  189 ถนนศรีพาณิช
  ต. แม่สอด อ. แม่สอด
  จ. ตาก 63110
  โทรศัพท์ : 055 531 459
  e-Mail : wut1239@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 สมัย
   - อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later