นายธนัสถ์  ทวีเกื้อกูลกิจ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดตาก เขต 1
พรรคเศรษฐกิจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 155
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธนัสถ์  ทวีเกื้อกูลกิจ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 กุมภาพันธ์ 2514
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรังสิต
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๔๙๘-๕๐๐ ถนนตากสิน
  ต. หนองหลวง อ. เมืองตาก
  จ. ตาก ๖๓๐๐๐
  โทรศัพท์ : 055 511 806
  e-Mail : first7777.nt@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2548
   - ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 2544-2548 และปี 2552-2553
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ครม.แต่งตั้ง)
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ครม.แต่งตั้ง)
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later