นายศักดินัย  นุ่มหนู


จังหวัดตราด เขต 1
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 357
 • ชื่อ-สกุล :
  นายศักดินัย  นุ่มหนู
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 พฤศจิกายน 2508
 • การศึกษา :
   - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • สถานที่ติดต่อ :
  219/14 หมู่ที่ 2
  ต. วังกระแจะ อ. เมืองตราด
  จ. ตราด 23000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1949 2911
  e-Mail : sakdinai0193@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ทำงานในองค์การพัฒนาเอกชนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามของโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (พ.ศ.ช.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกในปี พ.ศ. 2533 - 2538
   - ทำธุรกิจค้ายางพารา และต่อด้วยการทำธุรกิจจำหน่ายแป้งขนมจีน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later