นายศักดินัย  นุ่มหนู


จังหวัดตราด เขต 1
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 355
 • ชื่อ-สกุล :
  นายศักดินัย  นุ่มหนู
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 พฤศจิกายน 2508
 • การศึกษา :
   - อนุปริญญา (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • สถานที่ติดต่อ :
  20 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน ท่าหาด
  ต. แสนตุ้ง อ. เขาสมิง
  จ. ตราด 23150
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1494 9291
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ค้าขาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later