นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ


จังหวัดตรัง เขต 3
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 424
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 มีนาคม 2534
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ประกันภัย) (เกียรตินิยมดี) QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON ประเทศอังกฤษ
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมดีมาก UNIVERSITY OF KENT ประเทศอังกฤษ
   - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  18/2 หมู่ที่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน
  ต. ย่านตาขาว อ. ย่านตาขาว
  จ. ตรัง 92140
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later