นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดตรัง เขต 2
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 409
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 เมษายน 2504
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ เกียรตินิยมดีมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  37/4 ถนนเทศบาล 5
  ต. ห้วยยอด อ. ห้วยยอด
  จ. ตรัง 92130
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1346 8585
  e-Mail : satit.trang@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later