นายนิพันธ์  ศิริธร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดตรัง เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 181
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนิพันธ์  ศิริธร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 กรกฎาคม 2499
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  53 ถนนห้วยยอด
  ต. ทับเที่ยง อ. เมืองตรัง
  จ. ตรัง 92000
  e-Mail : bellvii33@outlook.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ปี 2543 นายอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
   - ปี 2546 นายอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
   - ปี 2553 นายอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
   - ปี 2557 ปลัดจังหวัดตรัง
   - ปี 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later