นายศรีเรศ  โกฎคำลือ


จังหวัดเชียงใหม่ เขต 9
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 354
 • ชื่อ-สกุล :
  นายศรีเรศ  โกฎคำลือ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 สิงหาคม 2498
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • สถานที่ติดต่อ :
  260/1 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านบ้านตาล
  ต. บ้านตาล อ. ฮอด
  จ. เชียงใหม่ 50240
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7934 1155
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    อดีตกำนันและเจ้าของธุรกิจบ่อกำจัดขยะในพื้นที่ อ.ดอยเต่า
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
   - ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ปี 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 สมัย คือ 3 ก.ค. 2554 - 9 ธ.ค. 2556 และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later