นายประสิทธิ์  วุฒินันชัย


จังหวัดเชียงใหม่ เขต 7
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 212
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประสิทธิ์  วุฒินันชัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 สิงหาคม 2500
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารการพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • สถานที่ติดต่อ :
  205/2 หมู่ที่ 7
  ต. แม่อาย อ. แม่อาย
  จ. เชียงใหม่ 50280
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1884 5225
  e-Mail : prasit.w5225@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 3 สมัย
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later