นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์


จังหวัดเชียงใหม่ เขต 6
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 075
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 เมษายน 2518
 • การศึกษา :
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Business Administration (mba) BOSTON UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  9/4 หมู่ที่ 1
  ต. สันผีเสื้อ อ. เมืองเชียงใหม่
  จ. เชียงใหม่ 50300
  โทรศัพท์ : 053 110 620
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2548, 2550, 2554, 2562
   - อดีตกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
   - อดีตกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
   - อดีตกรรมาธิการงบประมาณ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later