นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์


จังหวัดเชียงใหม่ เขต 6
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 074
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 เมษายน 2518
 • การศึกษา :
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Business Administration (mba) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  530 หมู่ที่ 4
  ต. เชียงดาว อ. เชียงดาว
  จ. เชียงใหม่ 50170
  โทรศัพท์ : 052 005 571
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later