นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดเชียงใหม่ เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 387
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 กรกฎาคม 2484
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สถานที่ติดต่อ :
  9/4 หมู่ที่ 1
  ต. สันผีเสื้อ อ. เมืองเชียงใหม่
  จ. เชียงใหม่ 50300
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later