นายวิทยา  ทรงคำ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดเชียงใหม่ เขต 4
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 328
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิทยา  ทรงคำ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 ตุลาคม 2498
 • การศึกษา :
   - ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สถานที่ติดต่อ :
  159 หมู่ที่ 3
  ต. แม่แฝก อ. สันทราย
  จ. เชียงใหม่ 50290
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ข้าราชการ 25 ปี
   - ส.ส. ตั้งแต่ปี 44 - ปัจจุบัน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later