นายจักรพล  ตั้งสุทธิธรรม

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดเชียงใหม่ เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 054
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจักรพล  ตั้งสุทธิธรรม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 กันยายน 2523
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สถานที่ติดต่อ :
  2 หมู่ที่ 5 ถนนทรายมูล
  ต. สันกำแพง อ. สันกำแพง
  จ. เชียงใหม่ 50130
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 8258 8055
  e-Mail : thongwong_1@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - คณะทำงาน ฯพณฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์
   - ประธานสาขาพรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่
   - รางวัลนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ พ.ศ. 2014
   - ศิษย์เก่าดีเด่น และประธานรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2015
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later