นายจักรพล  ตั้งสุทธิธรรม


จังหวัดเชียงใหม่ เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจักรพล  ตั้งสุทธิธรรม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 กันยายน 2523
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สถานที่ติดต่อ :
  55 ถนนคลองชลประทาน
  ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่
  จ. เชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9851 8558
  e-Mail : thongwong_1@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later