นายนพคุณ  รัฐผไท

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดเชียงใหม่ เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 168
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนพคุณ  รัฐผไท
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 มกราคม 2491
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  42 ซอย 3 ถนนเกาะกลาง
  ต. หนองหอย อ. เมืองเชียงใหม่
  จ. เชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 1449 9699
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รับราชการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - นายอำเภอแม่จริม จ.น่าน
   - นายอำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
   - นายอำเภอสารภี จ.เชียงใหม่
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2544 - 2562
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later