นางสาวทัศนีย์  บูรณุปกรณ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดเชียงใหม่ เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 142
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวทัศนีย์  บูรณุปกรณ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 มีนาคม 2515
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สถานที่ติดต่อ :
  123 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง
  ต. หนองป่าครั่ง อ. เมืองเชียงใหม่
  จ. เชียงใหม่ 50000
  e-Mail : cnxkung@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later