นายพีรเดช  คำสมุทร


จังหวัดเชียงราย เขต 6
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 250
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพีรเดช  คำสมุทร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 กุมภาพันธ์ 2530
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Business Administration (Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๘๑๕/๒ หมู่ที่ ๒ ถนนสาย ๑
  ต. เวียง อ. เชียงแสน
  จ. เชียงราย ๕๗๑๕๐
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ทำงานร่วมกับพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่ยังไม่จดจัดตั้งพรรค
   - เป็นคณะกรรมการเขตชั่วคราวพรรคอนาคตใหม่เชียงราย เขต 6
   - เป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงราย เขต 6 ในนามพรรคอนาคตใหม่
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later