นายพีรเดช  คำสมุทร


จังหวัดเชียงราย เขต 6
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 250
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพีรเดช  คำสมุทร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 กุมภาพันธ์ 2530
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจโรงแรม (Management) มหาวิทยลัยอัสสัมชัญ
 • สถานที่ติดต่อ :
  765/1 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านเกาะทราย
  ต. แม่สาย อ. แม่สาย
  จ. เชียงราย 57130
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ทำงานร่วมกับพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่ยังไม่จดจัดตั้งพรรค
   - เป็นคณะกรรมการเขตชั่วคราวพรรคอนาคตใหม่เชียงรายเขต6
   - เป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงรายเขต6 ในนามพรรคอนาคตใหม่
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later