นายรังสรรค์  วันไชยธนวงศ์


จังหวัดเชียงราย เขต 4
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 298
 • ชื่อ-สกุล :
  นายรังสรรค์  วันไชยธนวงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 กรกฎาคม 2509
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สถานที่ติดต่อ :
  230/1 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านสักเชียงใหม่
  ต. งิ้ว อ. เทิง
  จ. เชียงราย 57230
  e-Mail : rangsun.wan@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later