นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์


จังหวัดเชียงราย เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 กรกฎาคม 2499
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  555/14 ถนนพหลโยธิน 56
  แขวงสายไหม เขตสายไหม
  กรุงเทพมหานคร 10220
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1782 6111
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later