นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดเชียงราย เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 337
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 กรกฎาคม 2499
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  555/14 ซอยพหลโยธิน 56 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสายไหม เขตสายไหม
  กรุงเทพมหานคร 10220
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1782 6111
  e-Mail : 1956visarn.techateerawat@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 8 สมัย ติดต่อกัน ปี พ.ศ. 2529 - 2549
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later