นายวิสิษฐ์  เตชะธีราวัฒน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดเชียงราย เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 339
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิสิษฐ์  เตชะธีราวัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 พฤษภาคม 2501
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  2513 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน
  ต. เมืองพาน อ. พาน
  จ. เชียงราย 57120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1783 5334
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ที่ปรึกษากฎหมาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2543 - 2549
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later