นายเอกภพ  เพียรพิเศษ


จังหวัดเชียงราย เขต 1
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 497
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเอกภพ  เพียรพิเศษ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 มกราคม 2519
 • การศึกษา :
   - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   - แพทย์เฉพาะทาง (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๒๘๘/๙ หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านสีวลี
  ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย
  จ. เชียงราย ๕๗๐๐๐
  e-Mail : epianpises@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    แพทย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - แพทย์โรงพยาบาลเทิง
   - แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
   - แพทย์ประจําโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
   - อาจารย์ประจําสํานักวิชาแพทยศาสตร์ สํานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   - แพทย์โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จังหวัดเชียงราย
   - แพทย์ประจําสโมสรฟุตบอลเชียงราย ยูไนเต็ด
   - แพทย์ประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later