นายสุพล  จุลใส

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดชุมพร เขต 3
พรรครวมพลัง
 • เลขประจำตัวสมาชิก 429
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุพล  จุลใส
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 มกราคม 2510
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาตร์ (นโยบายสาธารณะ)) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 55 ถึง 29 ม.ค. 62
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later