นายสุพล  จุลใส


จังหวัดชุมพร เขต 3
พรรครวมพลังประชาชาติไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 429
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุพล  จุลใส
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 มกราคม 2510
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาตร์ (นโยบายสาธารณะ)) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • สถานที่ติดต่อ :
  100/2 หมู่ที่ 3
  ต. นาสัก อ. สวี
  จ. ชุมพร 86130
  โทรศัพท์ : 077 506 090
  e-Mail : nayokchang.2562@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 55 ถึง 29 ม.ค. 62
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later