นายสราวุธ  อ่อนละมัย

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดชุมพร เขต 2
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 398
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสราวุธ  อ่อนละมัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 มิถุนายน 2515
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  172-174 ถนนพิศิษฐพยาบาล
  ต. ท่าตะเภา อ. เมืองชุมพร
  จ. ชุมพร 86000
  โทรศัพท์ : 077 503 420
  โทรสาร : 077 502 122
  e-Mail : sarawut3435@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - คณะกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later