นายชุมพล  จุลใส


จังหวัดชุมพร เขต 1
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 098
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชุมพล  จุลใส
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 พฤษภาคม 2513
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550, 2554
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later