นางพรเพ็ญ  บุญศิริวัฒนกุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดชัยภูมิ เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 234
 • ชื่อ-สกุล :
  นางพรเพ็ญ  บุญศิริวัฒนกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 ธันวาคม 2498
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถานที่ติดต่อ :
  72/2 หมู่ที่ 1 คลีนิคแพทย์ชัยนันท์ ถนนราษฎรบำรุง
  ต. ผักปัง อ. ภูเขียว
  จ. ชัยภูมิ 36110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 3540 4989
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later