นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดชัยภูมิ เขต 3
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 407
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 กุมภาพันธ์ 2512
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๑๑๙๙ หมู่ที่ ๑ หมู่บ้านวะตะแบก ถนนสุรนารายณ์
  ต. วะตะแบก อ. เทพสถิต
  จ. ชัยภูมิ ๓๖๒๓๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1321 2211
  e-Mail : samrit2211@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - นายกเทศมนตรีเทพสถิต 4 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later