นายเชิงชาย  ชาลีรินทร์


จังหวัดชัยภูมิ เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 102
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเชิงชาย  ชาลีรินทร์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 มิถุนายน 2518
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๓๓๒/๔ หมู่ที่ ๑๒ ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว
  ต. บ้านกอก อ. จัตุรัส
  จ. ชัยภูมิ ๓๖๑๓๐
  โทรศัพท์ : 044 851 199
  โทรสาร : 044 851 050
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9283 3283
  e-Mail : cherngchai111@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขต 1 อำเภอจัตุรัส 2 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later