นายโอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัย

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดชัยภูมิ เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 500
 • ชื่อ-สกุล :
  นายโอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 กันยายน 2520
 • การศึกษา :
   - แพทยศาสตรบัณฑิต (กุมารเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  151/17-18 ถนนนิเวศรัตน์
  ต. ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ
  จ. ชัยภูมิ 36000
  โทรศัพท์ : 044 822 277, 044 830 234
  โทรสาร : 044 830 234
  e-Mail : k.ochit6600@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    แพทย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 เขต 1 จ.ชัยภูมิ
   - รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 4 คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
   - โฆษกประจำคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later