นายมณเฑียร  สงฆ์ประชา


จังหวัดชัยนาท เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 275
 • ชื่อ-สกุล :
  นายมณเฑียร  สงฆ์ประชา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 กุมภาพันธ์ 2500
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๑๙๙ หมู่ที่ ๔
  ต. วังไก่เถื่อน อ. หันคา
  จ. ชัยนาท ๑๗๑๓๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1847 2111
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ค้าขาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราฎร 3 สมัย
   - สมาชิกวุฒิสภา 1 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later