นายอนุชา  นาคาศัย

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดชัยนาท เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 461
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอนุชา  นาคาศัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 เมษายน 2503
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - Master of Arts (Public Administration) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  107 หมู่ที่ 2
  ต. โพนางดำตก อ. สรรพยา
  จ. ชัยนาท 17150
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักกฎหมาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองสมัย
   - เคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later