นางสาวกวินนาถ  ตาคีย์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดชลบุรี เขต 7
พรรคพลังท้องถิ่นไท
 • เลขประจำตัวสมาชิก 011
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวกวินนาถ  ตาคีย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 เมษายน 2534
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • สถานที่ติดต่อ :
  24/23 หมู่ที่ 6
  ต. หนองปรือ อ. บางละมุง
  จ. ชลบุรี 20150
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 3542 5652
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ทนายความ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later