นายรณเทพ  อนุวัฒน์


จังหวัดชลบุรี เขต 3
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 295
 • ชื่อ-สกุล :
  นายรณเทพ  อนุวัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 กุมภาพันธ์ 2502
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  29 ถนนสุขประยูร
  ต. พนัสนิคม อ. พนัสนิคม
  จ. ชลบุรี 20140
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 0789 3565
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later