นายรณเทพ  อนุวัฒน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดชลบุรี เขต 3
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 295
 • ชื่อ-สกุล :
  นายรณเทพ  อนุวัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 กุมภาพันธ์ 2502
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  29 ถนนสุขประยูร
  ต. พนัสนิคม อ. พนัสนิคม
  จ. ชลบุรี 20140
  โทรสาร : 038 462 211
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 0789 3565
  e-Mail : ronnathep95@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ที่ปรึกษากฎหมายชาวบ้าน
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ทนายความ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later