ร้อยเอก จองชัย  วงศ์ทรายทอง


จังหวัดชลบุรี เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 050
 • ชื่อ-สกุล :
  ร้อยเอก จองชัย  วงศ์ทรายทอง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 ธันวาคม 2526
 • การศึกษา :
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  105/15 หมู่ที่ 5
  ต. บางทราย อ. เมืองชลบุรี
  จ. ชลบุรี 20000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 6669 9997
  e-Mail : jongchai.wong@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later