ร้อยเอก จองชัย  วงศ์ทรายทอง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดชลบุรี เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 050
 • ชื่อ-สกุล :
  ร้อยเอก จองชัย  วงศ์ทรายทอง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 ธันวาคม 2526
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Laws มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - Master of Laws UNIVERSITY OF LONDON
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  105/15 หมู่ที่ 5
  ต. บางทราย อ. เมืองชลบุรี
  จ. ชลบุรี 20000
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รับราชการทหาร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later