นายสุชาติ  ชมกลิ่น


จังหวัดชลบุรี เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 420
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุชาติ  ชมกลิ่น
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 กรกฎาคม 2517
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกริก
 • สถานที่ติดต่อ :
  4/5 ซอย 1 ถนนสันติเกษม
  ต. แสนสุข อ. เมืองชลบุรี
  จ. ชลบุรี 20000
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later