นายสุชาติ  ชมกลิ่น


จังหวัดชลบุรี เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 420
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุชาติ  ชมกลิ่น
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 กรกฎาคม 2517
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกริก
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๔/๕ ซอย ๑ ถนนสันติเกษม
  ต. แสนสุข อ. เมืองชลบุรี
  จ. ชลบุรี ๒๐๐๐๐
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later