นายจิรัฏฐ์  ทองสุวรรณ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 4
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 066
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจิรัฏฐ์  ทองสุวรรณ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 พฤศจิกายน 2531
 • การศึกษา :
   - ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สถานที่ติดต่อ :
  168/63 หมู่ที่ 2
  ต. บางสมัคร อ. บางปะกง
  จ. ฉะเชิงเทรา 24180
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 0562 5862
  e-Mail : jirat.mp@furtureforwordparty.org
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later