นายสุชาติ  ตันเจริญ


จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 3
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 421
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุชาติ  ตันเจริญ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 กุมภาพันธ์ 2501
 • การศึกษา :
   - (วิศวกรรมศาสตร์) SAN JOSE STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Business Administration (บริหารธุรกิจ) COLLEGE OF NOTRE DAME ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  121/7 หมู่ที่ 2 ซอยนนทบุรี 5 ถนนนนทบุรี
  ต. สวนใหญ่ อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ : 0 2525 4111, 0 2525 4112
  โทรสาร : 0 2527 7713
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544, 2548
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2535, 2538
   - รองหัวหน้าพรรคชาติไทย 2538
   - รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย 2547
   - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 2545, 2548
   - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง 2548
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later