นายชัยวัฒน์  เป้าเปี่ยมทรัพย์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 091
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชัยวัฒน์  เป้าเปี่ยมทรัพย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 กันยายน 2514
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  59/8 หมู่ที่ 2
  ต. บางพระ อ. เมืองฉะเชิงเทรา
  จ. ฉะเชิงเทรา 24000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1863 3445
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later