นายกิตติชัย  เรืองสวัสดิ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 021
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกิตติชัย  เรืองสวัสดิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 พฤศจิกายน 2530
 • การศึกษา :
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 • สถานที่ติดต่อ :
  30/1 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถนนหัวแหลม
  ต. บางพระ อ. เมืองฉะเชิงเทรา
  จ. ฉะเชิงเทรา 24000
  e-Mail : kittichairueangsawat@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later